našta

našta
naštà sf. (4, 2) 1. SD20, R, K kas nešama (ppr. ant pečių), nešmenė, nešulys: Iš žalginių daiktų naštà vis išsklidusi, papūrusi: šiaudų, šieno, malkų, žabų J. Gerą kirtimą šieno sudėk į regztį, kad būtų gera naštà ant pečių J. Surišk šiaudus naštõm, bus geriau sunešiot Al. Drabužių prisirišęs naštą, ir išejo nešinas Plng. Atnešk da vieną nãštą šiaudų gurbui pakratyt Dbk. Linojus reik parnešti pakreikti, poras nãštų būs Grd. Kada išvysi tave peikiančiojo asilą po savo naštos gulintį, veizdėk, nepalik jį BB2Moz23,5. Piktenybės ... kaipo našta sunki pasunkintos yra ant manęs 468. Kaito po teip sunkia našta DP153. Idant tos nãštos sunkumu neižkalbinėtųs DP437. Asilienė naštóms pripratusi KII8. Iš laivo naštą (krovinį) turėjo iškraut GNApD21,3. Pakulų naštẽlė (ryšulys) Vlkv. Dvi naštelì parsinešiau pakratų Rm. | prk.: Jau ji vaikščioja su naštà (nėščia) – tuoj turės vaiką Kb. ^ Daug rankų didžią naštą pakela VP11. Savo naštà nesunki Ds. Svetima našta visuomet sunki LTR. Savą kasgi naštą nešioti turim PrLXVII17. Savo nãštą jei nepaneši, tai pavedi (savo vaikus lengva auginti) Dkš. Miškas nebijo vežimu vežamas, bijo tik naštà nešamas Slk. Atnešei našta, išneši sauja (pelenai) Mrk.ryšulėlis, pluoštas: Šankiai trankiai nepasitieksi, kad reik tuziną žąsies [atliekų] naštų suraišioti [su žarna] ir išvirti Šts. Vieną naštẽlę suvalgei, i būk sotus Kl. Kasnykų naštà šokant apsupa, būdavo, ir vyrą . 2. prk. sunkumas, vargas: Tartum nujausdama, kad esu sunki našta tėvams, buvau labai tyli, gulėdavau visada ramiai LzP. Ką gi man toks padėjėjas – naštà tiktai (jam reikia nuolatos aiškinti, nurodinėti) Sb. Sunki amžiaus našta nulenkė žilą jos galvą žemyn, išvagojo raukšlėmis kadai gražų jos veidą J.Bil. Tikrai, senis ėjo dabar tiesus ir lengvas, lyg jo negniaužė šimto metų našta V.Krėv. Ogi dabar, žėlėk Dieve, jau vasara randas ir darbų naštàs nusitvert vėl ragina rengtis K.Donel. Kožnas savo nãštą turia nunešti: vienas sunkesnę, kitas lengvesnę Smln. Ale pasiėmei savo nãštą ir neškis, žmogau Alks. Senatvės našta sunki PPr101. Svetimi vaikai – dviguba naštà Sug. Močiutė mano, senoji mano, kam tu mane auginai? Ar ant vargelių, ar ant naštelių, ar ant graudžių ašarėlių? LTR(Slv). Karo nãštos (sunkenybės) žemę didei spaudžia KII8. Nebepakelsiu nusikaltimo naštos, nebepakelsiu J.Gruš. Noriu jus išvesti iš jūsų naštų (paraštėje vargų) Egypte BB2Moz6,6. Naštą dienos ir karštį kentėjom BPI230. 3. mokestis: Valstybiniai valstiečiai, įpratę mokėti čyžę, atlikti prievoles, eiti lažą pagal inventorių, juo remdamiesi, priešinosi naštų didinimui . Bagotiejie nori savo naštàs (mokesnius) vargdieniams uždėti KII8. 4. nėštumas: Tris naštàs turėjo po dvynai (gimdė dvynius) Str.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • našta — naštà dkt. Užsikėlė ant pečių̃ didžiùlę šiaudų̃ nãštą ir nuė̃jo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Nasta — (Chir.), so v.w. Natta …   Pierer's Universal-Lexikon

  • nasta — *nasta germ., Substantiv: nhd. Band ( Neutrum), Nestel, Zopf; ne. head band, plait (Verb); Rekontruktionsbasis: as., ahd.; Etymologie: vergleiche idg. *ned (1) …   Germanisches Wörterbuch

  • nästa — • följande, nästkommande, påföljande, nästa, successiv, konsekutiv …   Svensk synonymlexikon

  • nasta — kiva / mukava / hauska / miellyttävä Keka on oikeestaa iha nasta jätkä …   Suomen slangisanakirjaa

  • Nasta — Pasta that is eaten with corn chips. At first I thought it was pasta, then I thought it was nachos, now I realise it was nasta …   Dictionary of american slang

  • Nasta — Pasta that is eaten with corn chips. At first I thought it was pasta, then I thought it was nachos, now I realise it was nasta …   Dictionary of american slang

  • nästa — I s ( n) medmänniska II v (nästade el. näste, nästat el. näst, nästad) SÖMNAD tråckla, sy med lösa stygn III adj (mask. näste) som följer närmast efter, nästa vecka …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Nastaʿlīq script — Persian inscript nast farsi khat e fasi nast …   Wikipedia

  • Nasta Runestone — Inscription Nä 34 in Nasta. The Nasta Runestone, listed as Nä 34 in the Rundata catalog, is a Viking Age memorial runestone located in Nasta, which is 3 kilometers northwest of Glanshammar, Örebro County, Sweden, which was in the historic… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”